polskiEnglish
FirmaProdukcjaTechnologieWspółpraca
Strona główna > Technologie > Kompozyty

KOMPOZYTY


Co to są kompozyty?

Najogólniej mówiąc kompozyty są to materiały konstrukcyjne składające się z co najmniej dwóch połączonych ze sobą w specyficzny sposób materiałów wyjściowych. W jednym z nich zwanym spoiwem lub matrycą (z angielskiego - matrix), "zatopione" są włókna wzmacniające z innego materiału o większej wytrzymałości mechanicznej.

Jest to materiał w pewnym sensie analogiczny do konstrukcji żelbetowych gdzie spoiwo (beton) jest kierunkowo wzmocniony innym wytrzymalszym materiałem (prętami stali zbrojeniowej). Różnica jest jednak ta, że w nowoczesnych kompozytach stosuje się włókna wzmacniające o bardzo małej średnicy, mierzonej w tysięcznych częściach milimetra. Istnieje bowiem ogólna prawidłowość, że czym średnica włókien wzmacniających jest mniejsza tym wytrzymałość kompozytu większa.

W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy stałe rozszerzanie i doskonalenie zarówno materiałów wyjściowych do wyrobów kompozytowych jak i doskonalenie sposobów ich wytwarzania i przetwórstwa. W rezultacie możemy odnotować niebywały rozwój stosowania kompozytów. Duży wpływ na ten postęp wywarło niewątpliwie stosowanie kompozytów w technice rakietowej. W chwili obecnej kompozyty to bardzo szeroka rodzina nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, znajdujących zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki i działalności człowieka.

O wytrzymałości kompozytu decyduje nie tylko rodzaj włókien wzmacniających i ich procentowy udział w kompozycie ale również to, że ich ułożenie można dostosować do obciążeń, które przenosi wyrób. Produkując wyroby kompozytowe możemy naśladować naturę, która potrafiła w ciągu milionów lat ewolucji wytworzyć tak doskonałe "kierunkowe" konstrukcje jak np. źdźbło słomy czy pręt bambusa. Kompozytowe tyczki do skoków z włókien węglowych to doskonały przykład takiego naśladownictwa.

Spoiwami (matrycami) kompozytów mogą być różnorodne materiały. Najszerzej stosowane są polimery: zarówno termoplastyczne jak i termoutwardzalne. Ale spoiwami mogą być także metale i stopy metali czy też materiały ceramiczne. Jako włókna wzmacniające stosowane mogą być włókna naturalne (sizal, juta). Jednak najszerzej stosowane są różnorodne włókna sztuczne i syntetyczne (szklane, poliamidowe, polipropylenowe, bazaltowe. węglowe, borowe, metalowe).

Kompozyty w których spoiwami są polimery nazywamy kompozytami polimerowymi. Te właśnie kompozyty są przedmiotem działalności firmy BELLA. Jako spoiwa stosujemy najczęściej różnorodne polimery termoutwardzalne (żywice poliestrowe, estry winylowe, żywice epoksydowe, żywice fenolowe i in.). Podstawowym stosowanym przez nas włóknem wzmacniającym jest włókno szklane. Ale w swojej praktyce produkcyjnej stosujemy także włókna węglowe czy nowoczesne, lekkie i wytrzymałe włókna polimerowe tzw. włókna drugiej generacji (kevlar® , twaron®).


  Copyright by Bella 2009 | Polityka Prywatności